FEMISAN B

Për sigurinë tuaj në menopauzë

FemiSan B është një formulë natyrore e dizejnuara për eliminimin e vështirësive në menopauzë. Bimët mjekësore të zgjedhura e bëjnë këtë produkt unik, pasi që përveç heqjen e problemeve të pakëndëshme të menopauzës, është parandaluese dhe kundër sëmundjeve të cilat shpesh ndodhin në menopauzë, siç janë areterioskleroza, presionii lartë i gjakut dhe diabeti.

FemiSan B pikat janë tërësisht natyrore – pa konservues dhe pa hormone. Nëse përdoren sipas udhëzimeve, mund të përdoren për një kohë të pacaktuar.

Simptomat më e shpeshta të cilat ndodhin gjatë periudhës së menopauzës

  • Afshet e nxehta
  • Tejndjeshmëria e sistemit nervor
  • Nervozizmi
  • Palpitacione kardiake
  • Pagjumësia
  • Djersitja e shtuar
  • Ngacmueshmëria

Përmbajtja

Viscum album, Mellisae folium, Achillea millefolium herba, Calendulae flos, Valeriana officinalis radix.

Ndikimi

FemiSan B është një produkt dietetik të bazuar në bimë mjekësore të zgjedhura me shumë kujdes, pa substanca artificiale, ngjyra dhe hormona te shtuara. Përdoret si shtojca dietike e bazuar në një përzierje të përbërësve bimorë, e cila kontribuon në gjendje fiziologjike të grave në periudhën e menopauzës.
Klimaksi ose menopauza, një fenomen normal fiziologjik në jetën e sëcilës grua, me vetë mbart edhe një sërë efektesh anësore të cilat kryesisht janë të pakëndëshme. Kjo gjithashtu është mosha kur më shpesh ndodhin diabeti, presioni i lartë i gjakut, sëmundjet e zemrës, të enëve të gjakut (arterioskleroza) dhe të hollimin e kockave (osteoporoza). FEMISAN B e redukton tejndjeshmërinë e sistemit nervor, afshet e nxehta, nervozizmin, palpitacionet kardiake, pagjumësinë, djersitjen e shtuar dhe ngacmueshmërinë.

Përdorimi

Pini tri herë për ditë para ngrënies 20-30 FemiSan B pika në 2 dl ujë. Rekomandohet, në varësi të shkallës së shfaqjes së vështirësive të menopauzës, përdorimi i vazhdueshëm të FemiSan B në periudhën prej 4-6 javësh. Pas një ndërprerjeje dy javore, përsëriteni trajtimin.

Efektet e padëshiruara

Nuk janë të njohura.

Mënyra e ruajtjes

Produktin mbajeni në temperaturë dhome, në një vend të errët, në pakëtim origjinal.

Paketimi

30 ml solucioni ujor-etanol të bimëve mjekësore

Data e skadencës

Deri në datën e specifikuar në paketën

Standardet

FemiSan B është një produkt pa gluten, të prodhuar në përputhje më Praktikën e Mirë të Fabrikimit, në përputhje me kërkesat e standardeve ISO9001:2015 dhe HACCP sistemit të kontrollimit të cilësisë.

Të regjistruar

FemiSan B është regjistruar në bazën e të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Sërbisë në faqen 856, nën numër 8554 më 1. mars 2016. Mendimi i ekspertëve dhe kategorizimi i Fakultetit të Farmacisë në Beograd është lëshuar nën numrin 2/2827-2 më 3. qershor 2015. Instituti i Shëndetit publik në Kragujevc e ka lëshuar mendimin e ekspertëve për vlefshmërinë shëndetësore nën numrin D-85 më 19. shkurt 2016.

Prodhon

Herba Svet d.o.o, Beograd

Informatat

+383 49 69 23 00

+383 49 69 22 20

Përvojat

Kontakti

Nëse i keni propozimet, sugjërimet ose dëshironi të bëni një pyetje për produktet tona, na kontaktoni.
Linja informative për të gjitha konsultimet me ekspertët:

+383 49 69 23 00

+383 49 69 22 20

Mundeni të na kontaktoni edhe përmes e-mailit: herbasvet@yahoo.com

Certifikatat